9ος Αγώνας Δρόμου Ρεματιάς Χαλανδρίου

Αίτηση Συμμετοχής

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία που ακολουθούν και πατήστε το πλήκτρο καταχώρησης


Προσωπικά Στοιχεία


Στοιχεία Επικοινωνίας


Αθλητικά Στοιχεία


Σχόλια


Υπεύθυνη Δήλωση

Εμπιστευτικότητα και ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Η Οργανωτική Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων, βρίσκεται σε διαδικασία εναρμόνισης των λειτουργιών του με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που θα εφαρμόζεται από την 25/5/18 σε όλες τις χρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, ζητείται η συγκατάθεση του συμμετέχοντος για τις ακόλουθες κατηγορίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων της παρούσης δήλωσης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Αγώνα.