ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΔΗΝ ΜΕ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους όρους συμμετοχής όπως αυτοί αναγράφονται στην αναγγελία της εκδήλωσης. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε με όλους τους σχετικούς όρους.


Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 4/5/2023


Η ημερομηνία διεξαγωγής είναι η 7η Μαΐου 2023. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 11.00


Προσωπικά Στοιχεία


Στοιχεία Επικοινωνίας


Σχόλια


Όροι Διοργάνωσης

- Οι κηδεμόνες των ζώων θα πρέπει να φέρουν, την ημέρα της εκδήλωσης το βιβλιάριο ή εκτυπωμένο αντίγραφο του ηλεκτρονικού βιβλιαρίου του ζώου ή το διαβατήριό τους προκειμένου να αποδεικνύουν

1. Τον αριθμό του chip και την καταχώρησή του

2. Τον πλήρη εμβολιασμό του ζώου

3. Την πρόσφατη ενδω & έξω αποπαρασίτωσή του

4. Την στείρωσή του (αφορά τα σκυλιά άνω του ενός έτους).

Εάν επιθυμείτε μπορείτε να βάλετε ηλεκτρονικά σε ένα αρχείο pdf όλα τα δικαιολογητικά (εμβολιασμός, ένδο- εξω αποπαρασίτωση, στείρωση), βλ. πεδίο παρακάτω, αμέσως μετά την υπεύθυνη δήλωση

- Απαγορεύεται η συμμετοχή ακρωτηριασμένων ζώων σε κάθε είδους εκδηλώσεις. (σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021 άρθρο 22, παρ.4)

-Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ο σκύλος θα είναι με το λουρί του (υποχρεωτικά κοντό) και σε πλήρη ευθύνη του κηδεμόνα του.

-Δεν επιτρέπονται μη φιλοζωικές συμπεριφορές.

-Δεν επιτρέπονται οι πνίχτες.

-Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σκύλων που εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά σε άλλους σκύλους ή ανθρώπους.

-Στο χώρο της εκκίνησης θα βρίσκεται η υπεύθυνη κτηνίατρος κ. Άννα Σούσου καθώς και ο ειδικός συμπεριφορολόγος ζώων κ. Χρήστος Καραγιάννης που θα εποπτεύουν την πιστή εφαρμογή όλων των παραπάνω.


Υπεύθυνη Δήλωση

Συμμετέχω στην εκδήλωση με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο.


Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής που εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και δίνω το δικαίωμα στην Οργανωτική Επιτροπή και στη συνεργαζόμενη Εταιρία Διοργάνωσης του γεγονότος να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνω στην παρούσα αίτηση για να με ενημερώνει σχετικά με το γεγονός. Δηλώνω επίσης ότι τα στοιχεία που δηλώνονται πιο πάνω είναι απολύτως αληθή. Σε περίπτωση που η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι ο συμμετέχων συμφωνεί για τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων μέσω του τρίτου προσώπου.


Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών της εκδήλωσης για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά είτε σε εμένα είτε στο ζώο μου από οποιαδήποτε αιτία. Δεσμεύομαι ότι σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα εκχωρήσω το πακέτο συμμετοχής που θα μου διαθέσει η Οργανωτική Επιτροπή της εκδήλωσης σε άλλο άτομο προκειμένου να συμμετάσχει. Αποδέχομαι, η Οργανωτική Επιτροπή, να μπορεί να χρησιμοποιήσει φωτογραφικό υλικό που θα ληφθεί κατά την διεξαγωγή των αγώνων, για την προβολή της διοργάνωσης μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.


Αναφορικά με τα ζώα συντροφιάς:

- Οι κηδεμόνες των ζώων δηλώνουν υπεύθυνα ότι το ζώο δεν φέρει λοιμώδες νόσημα μεταδοτικό σε άλλα ζώα ή ανθρώπους.

Παρακαλώ ανεβάστε αρχεία μέγιστου μεγέθους 2 Mb.

Εμπιστευτικότητα και ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Η Οργανωτική Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων, βρίσκεται σε διαδικασία εναρμόνισης των λειτουργιών του με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που θα εφαρμόζεται από την 25/5/18 σε όλες τις χρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, ζητείται η συγκατάθεση του συμμετέχοντος για τις ακόλουθες κατηγορίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων της παρούσης δήλωσης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Αγώνα.