Νικόλαος Μερβακιτης

Αγώνας δρόμου 5 Km

Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:49, Καθαρός/net: 0:22:26

Γενική Κατάταξη/General Rank: 16

Κατάταξη Φύλου/Rank Gender: 15

Κατάταξη Κατηγορίας/Category Rank (Men,-18): 9