ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία που ακολουθούν και πατήστε το πλήκτρο καταχώρησης


Προσωπικά Στοιχεία


Στοιχεία Επικοινωνίας


Αθλητικά Στοιχεία


Σχόλια


Υπεύθυνη Δήλωση

Εμπιστευτικότητα και ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Η Οργανωτική Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων, βρίσκεται σε διαδικασία εναρμόνισης των λειτουργιών του με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που θα εφαρμόζεται από την 25/5/18 σε όλες τις χρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, ζητείται η συγκατάθεση του συμμετέχοντος για τις ακόλουθες κατηγορίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων της παρούσης δήλωσης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Αρσακείου Δρόμου.

Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος δρομέας επιθυμεί τη συνολική ή μερική άρση των παραπάνω συναινέσεων στις οποίες αυτοβούλως έχει προχωρήσει, δύναται να αποστείλει σχετικό αίτημα προς το info@arsakeiosdromos.gr μέχρι και 60 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, ορίζοντας σαφώς τα πεδία της συναίνεσης τα οποία επιθυμεί να άρει.