Κάθε ατομική εγγραφή απαιτεί μία σειρά από υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρονται:

I. Έλεγχος σωστής καταγραφής πληροφοριών

II. Έλεγχος πληρωμής

III. Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να αναφέρει την ολοκλήρωση της εγγραφής αμέσως μετά τη σχετική πληρωμή

IV. Αποστολή μηνυμάτων σε όλες τις περιπτώσεις που εκκρεμούν πληρωμές για μεγάλο χρονικό διάστημα

V. Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την παραλαβή του αγωνιστικού πακέτου και τον αριθμό συμμετοχής (αποστέλλεται ατομικά σε κάθε συμμετέχοντα)

VI. Ακύρωση όλων των εγγραφών που δεν ικανοποιούν τους κανόνες συμμετοχής

Η Evest αναλαμβάνει το σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών για την εκδήλωσή σας! Αξίζει να σημειωθεί ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Evest είναι η ίδια που χρησιμοποιείται για μεγάλες διοργανώσεις όπως ο Μαραθώνιος της Αθήνας και ο Μαραθώνιος Θεσσαλονίκης.