Η ιδιαιτερότητα που έχουν οι αγώνες δρόμου είναι ότι διεξάγονται επί δημοσίας οδού που θα πρέπει να μετατραπεί μέσα σε λίγες ώρες σε «αγωνιστικό χώρο». Αυτός είναι και ο λόγος που η τοποθέτηση των πρόχειρων κατασκευών, οι εργασίες διαμόρφωσης των χώρων εκκίνησης – τερματισμού, το στήσιμο των σταθμών, η εγκατάσταση των σταθμών χρονομέτρησης, η σήμανση, οι διαδικασίες προμήθειας ποτών και πλήθος άλλων ενεργειών που σχετίζονται με την εγκατάσταση - απεγκατάσταση του αγωνιστικού χώρου είναι ιδιαίτερα επίπονες και κρίσιμες για την επιτυχία του γεγονότος.

Για την επιτυχή διεξαγωγή τέτοιου είδους διοργανώσεων κρίνεται απαραίτητο να χρησιμοποιούνται πρόχειρες κατασκευές διαμόρφωσης χώρου. Η Evest παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες (Τέντες, Αψίδες, Κάγκελα, Κώνοι, Σήμανση κλπ).