Για την επιτυχή υλοποίηση μίας εκδήλωσης απαιτούνται πόροι οι οποίοι έχουν μεγάλο κόστος. Η Evest σας προσφέρει τη δυνατότητα μίσθωσης Τεχνολογικού Εξοπλισμού (PCs, Printers, Φωτοαντιγραφικά Μηχανήματα, Projectors κ.ά.) και σας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.