Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής χρονομέτρησης. Χρησιμοποιείται η τεχνολογία RF-ID με χρήση αναμεταδοτών (transponders) ηλεκτρονικής καταγραφής χρόνων. Η προτεινόμενη λύση ενδείκνυται για τη χρονομέτρηση αθλητικών γεγονότων εκτός σταδίου που χαρακτηρίζονται από μεγάλη συμμετοχή. Τα συστήματα ανταποκρίνονται σε οποιεσδήποτε συνθήκες (π.χ. δεν απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό σε άσχημες καιρικές συνθήκες, λειτουργούν χωρίς παροχή ρεύματος κλπ). 

 Η λειτουργία των συστημάτων που χρησιμοποιούνται περιγράφεται παρακάτω: 

Κάθε αθλητής πρέπει να φέρει ένα chip το οποίο είναι μοναδικό και λειτουργεί ως στοιχείο ταυτοποίησης του αθλητή. Το chip ζυγίζει μόλις 4gr και μπορεί να προσαρμοσθεί στο παπούτσι ή στο πόδι του αθλητή στην περίπτωση των αγωνισμάτων στίβου. Το chip ενεργοποιείται αυτόματα με το πέρασμα του αθλητή πάνω από τους σταθμούς χρονομέτρησης. Έτσι εκπέμπεται και καταγράφεται σε ηλεκτρονικό αρχείο ο κωδικός του chip και ο ακριβής χρόνος διέλευσης από το σταθμό χρονομέτρησης. Αυτά τα στοιχεία συγκεντρώνονται στη βάση δεδομένων που περιέχει τα στοιχεία του αθλητή και με χρήση διασταύρωσης του κωδικού του chip ενημερώνονται τα πεδία που περιέχουν πληροφορίες επίδοσης για τον κάθε αθλητή. Έτσι, τα αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν άμεσα και με ακρίβεια, ανεξαρτήτως του πλήθους των αθλητών. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι η καταγραφή γίνεται αυτόματα σε βάση δεδομένων υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εξαγωγής εκτυπώσεων, δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο, αποστολής δεδομένων με χρήση e-mail και sms, εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και γενικότερα υπηρεσιών που εξυπηρετούνται από τη χρήση μιας δομημένης βάσης δεδομένων.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του συστήματος της ηλεκτρονικής χρονομέτρησης συνοψίζονται στα παρακάτω:

1. Προκύπτουν έγκυρα και ανακοινώνονται άμεσα οι πρώτοι νικητές σε κάθε κατηγορία, καθώς και οι επιδόσεις τους, προκειμένου να προετοιμασθούν οι βραβεύσεις. Η πληροφορία που σχετίζεται με τους υπόλοιπους τερματίσαντες καταγράφεται επίσης άμεσα και ανακοινώνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της οργανωτικής επιτροπής.

2. Τα αποτελέσματα εξάγονται άμεσα και με ακρίβεια ανεξαρτήτως του πλήθους των συμμετεχόντων.

3. Η αυτοματοποίηση της εισαγωγής των συμμετοχών στο σύστημα χρονομέτρησης καθώς και η αυτόματη εξαγωγή των αποτελεσμάτων οδηγεί στην ελαχιστοποίηση των λαθών.

4. Μπορούν να εξαχθούν αποτελέσματα ανά ηλικία, σωματείο,φορέα, και οποιονδήποτε συνδυασμό των πεδίων της βάσης δεδομένων, ανάλογα με την επιθυμία του διοργανωτή (π.χ. αναλυτική κατάσταση των αποτελεσμάτων των συμμετοχών κάθε σωματείου σε κάθε κατηγορία).

5. Δυνατότητα εκτύπωσης των διπλωμάτων συμμετοχής μετά τον τερματισμό.